Clément Jacques-Vossen – Ensorcelor

 4.500,00

Olieverf op canvas, 100 x 200 cm
Gesigneerd

Artikelnummer: clement-jacques-vossen-ensorcelored Categorie:

Beschrijving

Clément Jacques-Vossen is een man zonder compromissen. Al van toen hij met Playmobil speelde en zich als ridder verkleedde is hij op een queeste, en hij wijkt daar niet van af. Creëren moet hij, nieuwe beelden vol symbolen, vol heraldiek, nieuwe verhalen op de mesthoop van de westerse cultuurgeschiedenis. Historische figuren en gebeurtenissen versmelten zich in zijn werk met hedendaagse cultuur, schilderijen uit zijn geliefde Museum voor Schone Kunsten vermengen zich in zijn geest met the Lord of the Rings en Game of Thrones… Hij bestudeert meticuleus historische bronnen en kunstwerken, maar veel elementen uit zijn schilderijen ontstaan ook onbewust, als in een droom, en elk element voegt iets toe aan het verhaal, al blijft de interpretatie open. “Mijn grootvader is heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling,” vertelt Clément. “Hij leerde me veel verschillende stijlen schilderijen appreciëren. De kunstenaars die mij nu het meest inspireren zijn kunstenaars die ik zag toen ik nog heel jong was, bijvoorbeeld Walter Swennen, Pierre Alechinsky, Lionel Vinche, … Tot op de dag van vandaag geniet ik van hun werken. Het is met grootvader dat ik al die amusante kunstenaars heb ontdekt. De Belgische kunstgeschiedenis heeft ook een grote invloed op mijn werk: kunstenaars als James Ensor of Pieter Bruegel de Oude, die ik ontdekte in musea in het hele land, hebben ook een grote invloed op mij uitgeoefend.”

Ook Brussel is heel belangrijk voor Clément. Hij is een echte Belg, perfect tweetalig, en hij dompelt zich met plezier onder in de plaatselijke folklore. Bij de Sint-Sebastiaan gilde van Schaarbeek beoefent hij het boogschieten, en hij werkt mee met de Vrienden van Pogge, een bekend volksfiguur, die hij meermaals in zijn schilderijen terug liet komen. Hij creëert tabberds, wapenkleden zoals de vroegere herauten die droegen, vertegenwoordigers van de hertogen, maar hij draagt ze niet om een hertog te vertegenwoordigen, wel om er performances mee op te luisteren, zoals die met Alexane Sanchez bij gelegenheid van een expositie bij Melissa Ansel in Brussel.

Toen hij opgroeide en zijn naïviteit verloor, ontdekte Clément gaandeweg dat ridders meestal geen witte helden te paard zijn die dapper en onverschrokken weduwen en wezen redden. Neen, het zijn moordmachines, die meedogenloos tegenstanders in de pan hakken zonder daarom het gelijk aan hun kant te hebben – daarbij, wit en zwart zijn zeldzaam in menselijke conflicten, de waarheid is bijna altijd grijs. Toch blijven ridders en koningen en andere middeleeuwse wezens, al dan niet gefantaseerd, Clément boeien. Zijn het historische personages of zijn het schaakstukken op het bord van het leven? Zijn ze louter symbolen in een geheimzinnig spel of openen ze deuren naar andere werelden, waar de wetten die ons leven beheersen niet gelden?

Clément Jacques-Vossen is een rijzende ster aan het jonge Belgische kunstenaarsfirmament. Hij stelde onder meer tentoon bij Galerie P. Oostende, CAS Zottegem, Wunderwall, Waldburger Wauters …